Dingtone'a Hoş geldiniz! Dingtone.me internet sitesi (İnternet sitesi veya Dingtone İnternet Sitesi olarak anılacaktır) ve Dingtone mobil uygulamaları (Yazılım veya Dingtone Yazılımı olarak anılacaktır) tamamen Dingtone'un mülkiyetindedir ve Dingtone Şirketi ("Dingtone", "biz", "bizim" olarak adlandırılacaktır) tarafından işletilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret ederek veya Dingtone mobil uygulamasını kullanarak ve sağladığımız bilgilere, kaynaklara, servislere, ürünlere ve araçlara erişerek bu politikada belirtilen (ve bu noktadan sonra 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır) aşağıdaki şartları ve koşulları, Gizlilik Politikası’nda (daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Gizlilik Politikası bölümüne bakınız) belirtilen şartlar ve koşullarla birlikte anlayıp; onlarla hemfikir olup onları kabul ediyorsunuz demektir.

Bu sözleşme 1 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla yürürlüktedir.

BU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ ZAMAN-ZAMAN ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTARIZ. BU SÖZLEŞMEDEKİ OLASI DEĞİŞİKLİKLERLE AŞİNA OLABİLMEK İÇİN, BU SAYFAYA GELİP ONU SIKLIKLA ZİYARET ETMENİN SİZİN SORUMLULUĞUNUZ OLDUĞUNU TAMAMEN ANLAYIP KABUL EDİYORSUNUZ. BU TÜRDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA İNTERNET SİTESİNİ VE/VEYA YAZILIMI KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ, DEĞİŞTİRİLEN ŞARTLARI VE KOŞULLARIYLA YENİ SÖZLEŞMEYİ TEKRAR TAMAMEN KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

Sorumluluk Sahibi Kullanım ve Hareket

Dingtone İnternet sitesini ziyaret ederek veya Dingtone Yazılımını kullanarak ve sizin için sağladığımız veya sunduğumuz bilgilere, kaynaklara, fonksiyonlara, hizmetlere (kısaca bundan sonra Kaynaklar olarak anılacaktır) doğrudan veya dolaylı olarak erişerek, bu Kaynakları sadece bu Kullanıcı Sözleşmesinin, uygulanabilir yasaların, yürürlüklerin ve genel olarak kabul gören çevrimiçi kullanım veya yönergelerde hedeflenen kullanım amaçları için kullanmayı kabul ediyorsunuz.

İçindeki yer alan şu koşulları anlıyor kabul ediyorsunuz:
 • Kaynaklarımıza erişmek içini, kayıt işleminin veya Kaynakları kullanabilmenizin bir parçası olarak; kendinizle ilgili (örneğin telefon numarası, e-posta adresi v.b. gibi) belli başlı bilgileri sunmanız gerekebilir. Vereceğiniz bilgilerin doğru, tam ve güncel olduğunu kabul ediyor vaat ediyorsunuz.
 • Kaynaklarımıza erişmek için kullandığınız ve hesabınızla ilgili her türlü giriş bilgisinin gizliliğini korumaktan tamamen siz sorumlusunuz. Aynı şekilde, hesabınız veya hesaplarınız altında gerçekleştirilen tüm aktivitelerden de siz sorumlusunuz.
 • Sunduğumuz metotlar dışında herhangi bir metotla Kaynaklarımıza erişmek (veya erişmeye çalışmak) kesinlikle yasaktır. Kaynaklarımıza herhangi bir şekilde otomatik, etik olmayan veya alışık olmayan metotlarla erişim yapmamayı (veya yapmaya çalışmamayı) özellikle kabul ediyorsunuz.
 • Kaynaklarımızın bulunduğu veya bağlandığı sunucular ve/veya ağlar da dâhil olmak üzere, Kaynaklarımız bozan veya müdahalede bulunan her türlü aktiviteye kalkışmak kesinlikle yasaktır.
 • Kaynaklarımızı kopyalamaya, çoğaltmaya, yeniden üretmeye, satmaya, al-satını yapmaya veya yeniden satmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.
 • Yukarıda açıklanan şekilde tarafınızca gerçekleştirilen ve suça veya medeni sorumluluğa maruz kalınan her türlü yetkisiz aktiviteden kaynaklanan ve doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınan veya muzdarip olunan olay sonuçlarından, zararlardan veya hasarlardan yalnızca siz sorumlusunuz.
 • İnternet sitemizde blog yorumları, blog gönderileri, halka açık sohbet, forumlar, mesaj panoları, haber grupları, ürün değerlendirmeleri ve incelemeleri, çeşitli sosyal medya hizmetleri vs. gibi çeşitli açık iletişim araçları da sunabiliriz. Ayrıca, Dingtone Yazılımının kendisinin de içerik gönderebileceğiniz, teslim edebileceğiniz ve değiş tokuş edebileceğiniz ve içerik alabileceğiniz bir sosyal iletişim aracı olduğunu da bilmelisiniz. İnternet Sitesi ve Yazılım üzerinde gönderilen bu çeşitli iletişim araçlarının kullanıcıları tarafından gönderilen içeriği önceden izlemediğimizi veya genelde gözlemlemediğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu yüzden, internet sitemize veya Yazılımımıza herhangi bir türden içerik göndermek için bu araçları kullanmayı seçerseniz, bu araçları sorumlu ve etik bir yolla kullanmak tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Bilgi göndererek veya başka bir yolla açık iletişim araçlarını veya Yazılımı yukarıda bahsedildiği gibi kullanarak, aşağıdaki durumlardaki hiçbir içeriği yüklememeyi, göndermemeyi, paylaşmamayı veya başka bir yolla dağıtmamayı kabul ediyorsunuz:

  1. 1. Yasadışı, tehdit eden, karalayıcı, küfür-hakaret içeren, taciz eden, küçültücü, göz korkutucu, dolandırıcı, aldatıcı-yanıltıcı, saldırıcı nitelikte, ırkçı içerik veya müstehcen, uygunsuz veya açık-saçık dil kullanan içerik.
  2. 2. Her türlü tescilli marka, patent, ticari sır, kopya hakkı veya diğer türden herhangi bir tarafın fikri ihlâl eden içerik.
  3. 3. Herhangi bir türden yetkilendirilmemiş ve istenmeden verilmiş reklam içeren içerik.
  4. 4. Dingtone Şirketi çalışanları veya temsilcileri de dâhil olmak üzere, herhangi bir gerçek kişinin taklidini yapan, başkasıymış gibi görünen içerik.

Yegâne takdir yetkimiz dâhilindeki görüşümüze göre Kullanıcı Sözleşmemize uygun olmadığını veya saldırgan, zararlı, tartışmaya açık, doğru olmayan olan veya herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşun veya ticari markanın telif haklarını ihlâl ettiğini düşündüğümüz her türlü içeriği çıkarma hakkımız mevcuttur. Bu türdeki içerikleri silmede gerçekleşebilecek herhangi bir gecikme veya aksamadan sorumlu değiliz. Eğer bizim sileceğimiz türden bir içerik gönderdiyseniz, bu türden silinmelere ve bunlar aleyhine hiçbir talepte bulunmamaya razısınız demektir.
 • Siz veya internet sitemizin veya Yazılımın diğer üçüncü şahıs veya kuruluş durumundaki kullanıcısının gönderdiği hiçbir içerik için herhangi bir sorumluluk üstlenmiyor, kabul etmiyoruz. İnternet sitemiz üzerindeki açık iletişim araçlarından herhangi birini kullanarak tarafınızca gönderilmiş her türlü içerik, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşun telif haklarını veya ticari marka haklarını ihlâl etmediği veya çiğnemediği sürece, Dingtone şirketinin mülkiyeti dâhiline geçer ve böylelikle bize söz konusu içeriği uygun bulduğumuz şekilde tekrar üretmeye, değiştirmeye, adapte etmeye, tercüme etmeye, yayınlamaya, halka açık şekilde göstermeye ve/veya dağıtmaya dair ebedi, geri alınamayan, dünya çapında geçerli olan, ücretsiz, seçkin bir izin/lisans vermektedir. Bu sadece yukarıda açıklandığı gibi açık iletişim araçları üzerinden gönderilen içerik anlamındadır ve Kaynaklarımızı kullanmak için gereken kayıt işleminin bir parçası olarak verilen bilgileri içermemektedir. Kayıt sürecimizin bir parçası olarak girilen tüm bilgiler gizlilik politikamız tarafından ele alınmaktadır.
 • Yazılım herhangi bir türden hastanelere, emniyet kuruluşları, tıbbi bakım birimleri veya diğer her türlü acil hizmet kuruluşlarına yönelik arama yapma amaçlı değildir, bunlara uygun değildir ve bunları desteklemez ve Dingtone bu türden aramalar için hiçbir şekilde yükümlü değildir.
 • Bazı operatörler İnternet üzerinden Ses transferi protokolünün (VoIP) fonksiyonunun kullanımını yasaklayabilir ve ayrıca VoIP bağlantılarına ilave ücretler veya diğer bedeller alabilir. Operatörünüzün sınırlamalarını kendiniz öğrenip onlara uymayı kabul ediyorsunuz. Dingtone 2G/3G/4G üzerinden VoIP kullanımı sebebiyle operatörünüzün sizden talep edeceği hiçbir ücretten, bedelden veya yükümlülükten ötürü sorumlu tutulamaz.
 • Siz veya sizin namınıza hesabınızı kullanan herhangi başka birisinin yapabileceği her türlü ihlalden veya hesabınızla ilgili bu Kullanıcı Sözleşmesinin yükümlülüklerin yerine getirilişindeki ihmalinden kaynaklanabilecek her türlü zarardan, masraftan, hasardan ve makul avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü maliyetten Dingtone Şirketini ve onun ana kuruşunu ve iştiraklerini, ve yöneticilerini, memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, bağışçılarını, temsilcilerini, lisansçılarını korumayı ve onların zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz.

Dingtone Telefon Numaraları

 • Sahiplik: Size atanan telefon numaralarının sahibi Dingtone veya onun tedarikçileridir ve Dingtone telefon numaralarınızı kullanabilme karşılığında işbu sözleşmeyle, Dingtone telefon numaralarıyla ilgili her türlü haktan, unvandan ve çıkardan tamamen ve anında feragat etmeyi ve talepte bulunmamayı kabul ediyorsunuz. Telefon numarasını transfer etmeye, bağımsız ve Dingtone hizmetinden ayrı bir şekilde kullanmaya dair herhangi bir hakkınız olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.Özellikle, telefon numaralarını taşımak için herhangi bir hakka sahip olmadığını onaylar ve kabul edersiniz.
 • Kullanım Sınırlandırmaları: Aşağıdakileri anlayıp kabul ediyorsunuz:
  1. 1. Dingtone hizmetleri ister kablolu sabit hat olsun, ister kablosuz olsun isterse de internet tabanlı olsun hiçbir telefon hattının yerine geçen bir hizmet değildir.
  2. 2. Uygulanabilir yasalarla uyumlu olarak Dingtone telefon numaralarınızı gerçek kimliğinizle kullanacaksınız.
  3. 3. Dingtone servisini kullanarak Spam göndermeyecek, gönderilmesine yol açmayacak veya olanak sağlamayacaksınız.
  4. 4. Eğer Dingtone telefon numaralarınız otuz (30) gün veya daha uzun bir süre boyunca hareketsiz kalırsa, bu telefon numaralarıyla ilgili hiçbir para iadesi yapmaksızın size atadığımız telefon numaralarını geri alma talebinde bulunma hakkına sahibiz.
  5. 5. Olağanüstü koşullar altında, telefon numarası sağlayıcıları herhangi bir sebep belirterek veya belirtmeksizin hizmeti sonlandıracaktır, hizmette aksaklığı asgariye indirmek için biz telefon numaralarını değiştireceğiz.

Ödemeler ve Dingtone Kredileri

 • Kredilerdeki Sınırlandırmalar: Aşağıdakileri kabul edip onaylıyorsunuz:
  1. 1. Dingtone’un atadığı her türlü Ücretsiz Dingtone kredisi otuz (30) gün içinde son bulmaktadır.
  2. 2. Dingtone’dan satın aldığınız her türlü Dingtone kredisi bir yıl içinde son bulmaktadır.
  3. 3. Reklam izleyerek veya teklifleri tamamlayarak kazandığınız her türlü Dingtone kredisi bir yıl içinde son bulmaktadır.
  4. 4. Dingtone kredileri devredilemez ve para karşılığı satılamaz.
  5. 5. Kullandığınız ve tükettiğiniz Dingtone kredilerinin kesinlikle iadesi yoktur.
 • Ödemeler: Yaptığınız tüm ödemelerin iade-edilemez olduğunu kabul ediyorsunuz. Dingtone, herhangi bir iade talebi veya şüpheli ödeme aktivitesi durumunda hesabınızı sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Sponsor Teklifleri ve Kayıp Krediler: Sponsor teklifleri ücretsiz Dingtone kredisi edinmek içindir ve üçüncü parti sponsorlarca düzenlenir ve gerçekleştirilir. Dingtone’un üçüncü parti kuruluşların politikalarını değiştirme yükümlülüğü yoktur ve sponsor tekliflerde oluşabilecek eksik kredi durumlarında yükümlü tutulmayacaktır. Eksik kredileri üçüncü parti sponsorlardan talep etme sorumluluğunun kendinizde olduğunu kabul ediyorsunuz.

Ücretler ve Fiyatlar

 • Dingtone içinden diğer Dingtone kullanıcılarına yapılan çağrılar ve mesajlaşmalar ücretsiz olabilir. Dingtone ağı dışına yapılan çağrılar ve mesajlar Dingtone kredisi veya ödeme gerektirebilir.
 • Sesli görüşme çağrıları dakika başı ücretlendirilir ve üstteki dakikaya yuvarlanır.
 • Bağlantı Ücret: Bağlantısı kurulan her çağrıdan çağrının süresinden bağımsız olmak üzere bir bağlantı ücreti alınır.
 • Sadece kendi takdirine bağlı olara, Dingtone Kaynakları için ücret alma hakkını saklı tutar. Herhangi bir zamanda ve önceden bildirim yapmaksızın, Dingtone fiyatlandırmayı değiştirme, Kaynaklarından herhangi birini değiştirme ve devam ettirmeme hakkını saklı tutar. Dingtone Kaynaklarını kullanarak, kullanım zamanında alınacak ücretleri kabul ediyorsunuz demektir.
 • Dingtone’a erişirken ve onu kullanırken gerçekleşen ve Cep operatörlerinin veya İnternet servis sağlayıcılarının sizden aldığı her türlü ses, mesajlaşma, veri ve internet ücretlerinden Dingtone sorumlu değildir. Bu ücretlerin ödenmesi sadece kullanıcının sorumluluğundadır.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

 • Lisans İzni : Yazılımı bu Sözleşmenin koşullarına uygun şekilde kullanabilmek için, Dingtone size sınırlı, kişisel, kişiye özel olmayan, transfer edilemez, ve alt-lisanslandırılamaz bir lisans verir. İş-burada Dingtone tarafından açıkça izni verilmemiş tüm haklar saklıdır. Dingtone’un sahipliği veya Yazılımdaki haklarıyla çatışma amacıyla hiçbir faaliyette bulunmamayı kabul ediyorsunuz.
 • Bu izinde veya yasaca izin verilmedikçe aşağıdakileri yapmayacaksınız :
  1. 1. Yazılımı tekrar üretmeyecek, tekrar yayınlamayacak, tekrar dağıtmayacak veya iletmeyeceksiniz.
  2. 2. Uygulanabilir yasanın izin verdiği kapsama kadar, Yazılımı dağıtmayacak, engellemeyecek, satmayacak, kiralamayacak, borç vermeyecek, alt-lisans etmeyecek, atamayacak veya başka bir şekilde ona dair haklarınızı transfer etmeyeceksiniz.
  3. 3. Kişiselleştirme, çevirme ve yerelleştirme de dâhil olmak üzere, Yazılım temelli çalışmaları değiştirmeyecek, türevlerini oluşturmayacaksınız.
  4. 4. Yazılımın bir parçası olarak yer alan her türlü yazılımı, dosyayı veya bu şekildeki bir parçasını hiçbir yolla kopyalamayacak, yeniden üretmeyecek, başka bir ürün veya hizmetin içinde tekrar kullanmayacak, değiştirmeyecek, düzenlemeyecek veya göstermeyeceksiniz.
  5. 5. Yasada açıkça izin verilen kapsam haricinde, Yazılım'ın kaynağını kaynak koda dönüştürmeyecek, demonte etmeyecek, tersine mühendislik yapmayacak veya başka bir şekilde Yazılıma erişmek için onun sırlarını ortaya çıkaracak, şifresini çözecek, veya iletişim protokollerini ele geçirmeyecek veya Yazılımın altta yatan fikirlerini veya algoritmasını ortaya çıkarmayacaksınız.
  6. 6. Yazılım'a erişmek için Dingtone tarafından yetkilendirilenden başka hiçbir yazılımı oluşturmayacak veya kullanmayacaksınız.
  7. 7. Yazılım'a veya Yazılım'la ilgili herhangi bir hesaba, uygulamaya, platforma, bilgisayar sistemine veya ağına erişim elde etmeye çalışmayacaksınız.
  8. 8. Yazılımı bu Sözleşmeyi veya siz ve Dingtone veya onun iştirakleri arasındaki bir sözleşmeyi veya herhangi bir şekilde diğer yasaları ihlâl edecek şekilde kullanmak.
  9. 9. Yazılım üzerinde veya içindeki veya Hizmet'le ilişkili herhangi bir ticari markayı, logoyu, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına dair diğer uyarıları, göstergeleri, sembolleri veya etiketleri çıkarmayacak veya değiştirmeyeceksiniz.
 • Üçüncü Şahıs veya Kuruluşların Yazılımları : Yazılım’ın kendisi ve kendi kendine, üçüncü şahıs veya kuruluşların sahip olduğu yazılımlara veya diğer teknolojilerle birleşebilir. Yazılımın içine birleştirilmiş her türlü üçüncü şahıs veya kuruluş yazılımı veya teknolojisi de bu Sözleşmenin kapsamında yer alır.

Mahremiyet

Mahremiyetiniz ve gizliliğiniz bizim için çok önemlidir, bu yüzden gizli bilgilerinizi nasıl topladığımızı, yönettiğimizi, işlediğimizi, güvenlik altına aldığımızı ve sakladığımızı detaylı bir şekilde açıklamak için bağımsız bir Gizlilik Politikası oluşturduk. Gizlilik Politikamız bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı altına girmektedir. Gizlilik Politikamızın hepsini okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Garantilerin Sınırları

İnternet sitesini veya Yazılımı kullanarak, sağladığımız tüm Kaynakların "olduğu gibi" ve "müsait olduğu kadar" olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu da demektir ki, size şu konularda herhangi bir teminat ve garanti vermiyoruz:
 • Kaynaklarımızın kullanımının ihtiyaçlarınızı veya gereksinimlerinizi karşılaması konusunda.
 • Kaynaklarımızın kullanımının kesintisiz, zamanında ve hatalardan bağımsız veya güvenli olması konusunda.
 • Kaynaklarımızı kullanılarak elde edilen bilgilerin doğru ve güvenilir olması konusunda.
 • Sağladığımız Kaynakların herhangi birinin işletiminde veya fonksiyonelliğinde her türlü eksikliğin tamir veya düzeltileceği konusunda.
İlaveten, şunları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:
 • İndirilerek veya başka bir şekilde Kaynaklarımızın kullanımı üzerinden elde edilen her türlü içerik kendi takdiriniz altında ve kendi riskiniz kapsamında yapılır, ve bilgisayarınıza veya diğer cihazlara bu türden içeriğin indirilmesinden gelebilecek her türlü data kaybından tamamen ve tek başına siz sorumlusunuz.
 • Bu Kullanıcı Sözleşmesinde açık bir şekilde ana hatlarıyla belirtilenler hariç, Dingtone Şirketinden veya sağladığımız herhangi bir Kaynaktan size sözlü veya yazılı olarak açıkça belirtilen, ima edilen hiçbir bilgi veya tavsiye hiçbir teminat, garanti veya benzeri bir durum oluşturmayacaktır.

Sorumluluk Sınırı

Yukarıda açıklandığı gibi Sorumlulukların Sınırı ile bağlantılı olarak, eğer olur da gerçekleşirse, ürünlerimizin ve/veya hizmetler için bize karşı iddia edilen her türlü hak talebinin maddi bedeli ödediğiniz miktar kadar sınırlıdır. Dingtone Şirketi sizin Kaynakları kullanmanızdan veya her türlü değişiklikten, veri kaybından veya bozulmadan, iptalden, erişim kaybından veya arıza/aksaklık süresinin bir sonucu olarak maruz kalınabilen her türlü doğrudan, dolaylı, tesadüfen olan, başka bir şeyin sonucu olarak gerçekleşen veya örnek niteliğinde olan her türlü kayıptan veya hasardan dolayı yürürlükteki yükümlülük yasalarının uygulanabilir miktarının kapsamının tümü kadar muafiyetle birlikte sorumlu ve yükümlü tutulmayacaktır.

TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK TA DÂHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN AÇIKÇA BELİRTİLEN VEYA İMA EDİLEN TÜM GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ. KAYNAKLARIMIZI KULLANIMINIZ TAMAMEN KENDİ RİSKİNİZDE OLACAKTIR. OLASI BENZER HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA HABERDAR OLSAK BİLE, KAYNAKLARIMIZI KULLANIMINIZDAN, KULLANMAK İÇİN KAYDOLMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRDEKİ KAYIPLAR VEYA ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULMAYACAĞIZ.

Telif Hakları/Ticari Markalar

Metinler, grafikler, internet sitesi adı, kodu, resimleri ve logoları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; İnternet sitesinde ve Yazılımda kullanıma sunulan tüm içerik ve materyal Dingtone Şirketi’nin fikri mülkiyeti altındadır ve uygulanabilir kopya hakları ve ticari markalarla koruma yasalarının koruması altındadır. Dingtone Şirketi tarafından özellikle yetkilendirilmiş olma durumu dışında, bu site üzerindeki her türlü içeriğin yeniden üretimi, dağıtımı, gösterimi veya aktarılması da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü uygunsuz kullanım katı bir şekilde yasaktır.

Kullanımın Sonlandırılması

Bu Kullanıcı Sözleşmesinin ihlâli durumu da dâhil olmak üzere ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla, tamamen yegâne takdir hakkımız dâhilinde, İnternet sitesinin tümüne veya belirli bir kısmına, Yazılıma ve Kaynaklara erişiminizi önceden bildirim yaparak veya yapmadan herhangi bir sebeple duraklatabilir veya sonlandırabilir olduğumuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Her türlü şüphelenilen yasadışı, hileli veya kötü aktivite ilişkinizi sonlandırmak için temel teşkil edebilir ve ilgili emniyet sorumlularına sevk edilmenize yol açabilir. Duraklatılma veya sonlandırılmayı takiben, sağladığımız Kaynakları kullanma hakkınız anında son bulacaktır, ve bizde intizamlı olarak mevcut olan hesap ve giriş bilgileri de dâhil olmak üzere tüm bilgileri silme hakkını saklı tutarız.

Zorlayıcı Sebepler

Herhangi bir tarafın bir yükümlülüğü yerine yetirememesi, getirmedeki gecikmesi veya eksikliği durumlarının hiçbiri, resmi makamlar, sivil makamlar veya ordunun uyguladığı veya uygulamadığı faaliyetler durumları, yangın, grev, lokavt veya diğer türden işgücü anlaşmazlıkları durumları, sel, terör eylemleri, savaş, toplumsal ayaklanma, hırsızlık, deprem ve diğer doğal afetler de dâhil olmak üzere; ilgili yükümlülüğü yerine yetirememesi, getirmedeki gecikmesi veya eksikliği durumunun o tarafın kontrolü ve ihmali dışında mevcut veya gelecekteki bir durumdan kaynaklanması halinde işbu Şartların yerine getirilmemesi veya ihlâl edilmiş olması sonucunu oluşturmayacaktır. Böylesi bir sebepten etkilenen taraf bu sebebin etkilerini asgariye indirmek için gereken tüm makul uygulamaları yapacaktır.

Yürürlükteki Yasa

İnternet sitesi ve Yazılım, Hong Kong bulunan Dingtone Şirketi tarafından kontrol edilir. İnternet sitesi ve Yazılıma dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket tarafından erişilebilir. Her bir ülkenin Hong Kong eyaletinden farklı yasaları olduğundan, internet sitemize ve Yazılıma erişerek, Yasalardaki çelişme durumlarını ve ‘Malların Uluslararası Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini’ göz önüne almaksızın, bu internet sitesinin kullanımı ve bu site üzerinden her türlü ürünün ve hizmetin satın alımıyla ilgili her türlü sorunda Hong Kong yazılı kanunlarının ve yasalarının geçerli olacağını kabul ediyorsunuz.

İlaveten, bu Kullanıcı Sözleşmesini icra etmeye dair her türlü faaliyet, Hong Kong mahkemelerine getirilecektir. İşbu sözleşmeyle bu türdeki mahkemelerin bireysel yargılama yetkisini kabul ediyor ve bu türdeki mahkemelere yönelik olarak yargı yetkisine, mahkeme yerine veya mahkemenin uygunsuz bulunmasına ilişkin her türlü itiraz hakkından feragat ediyorsunuz.

İletişim Bilgileri

Yukarıda ana hatları çizilen Hizmet Koşullarımızla ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, bizimle info@dingtone.me adresinden iletişime geçebilirsiniz.
© Dingtone. Tüm Hakları Saklıdır. 2017
Dingtone'u ÜCRETSİZ İndirin
 • iPhone, iPod dokunmatik ve iPad

  ios
 • Android

  android
close